יום רביעי, 22 ל ינואר ב 2020

שימור דם טבורי - על מה ולמה?

בנק הדם הטבורי אוסף דם טבורי מהיילוד בעת לידתו, ומאחסן אותו עבור היילוד או בני משפחתו הקרובה, במשך עשרות שנים. תאי הגזע שנאספו בעת הלידה מופקים בשלב הראשון מתוך הדגימה שנאספה בלידה, ולאחר מכן מוקפאים באופן מבוקר וסטרילי, לשימוש במהלך עשרות השנים הבאות. כיצד פועלים לצורך שימור דם טבור?

במאמר זה נבחן כיצד מופקים תאי הגזע מהדם הטבורי שנאסף במהלך הלידה, וכיצד הוא נשמר.

במילים אחרות, מי מבינינו שאכן משתמש באפשרות המוצעת על ידי בנק דם טבורי לשמירת תאי גזע של היקר לנו מכל, האם נוכל להיות בטוחים שדגימות התאים שנאספו נשמרות באופן שהוא בטוח לשימוש גם עוד עשרים שנים?

השלב הראשון בשימור דם טבורי - עיבוד הדם הטבורי ואיסוף תאי הגזע

מיד לאחר שנאספת הדגימה מאת היילוד במהלך הלידה, מגיע הדם הטבורי למעבדות בנק הדם הטבורי.

לאורך כל הדרך עד למעבדה ובמהלך עיבוד הדם הטבורי, מקפידים לנהל את העבודה על הדגימה הנאספת בתנאים קפדניים וסטריליים.

במיוחד עבור תאים שהולכים להקפאה, יש חשיבות אקוטית בשמירה על סטריליות הדגימה.

בטרם מקפיאים את תאי הגזע העובריים למשך שני עשורים, יש צורך לרכז את הדגימה ולנקות ממנה את התאים שאינם דרושים להקפאה.

במעבדה תיבדק באופן מיקרו-ביולוגי הסטריליות של הדגימה, וכן ייאספו מתוך הדגימה תאי הגזע עצמם, לצורך השימור.

תאי הגזע שנאספו בדם הטבורי והמיועדים לאיחסון בבנק הדם הטבורי יחולקו בדרך כלל למספר מנות, על מנת שיוכל להיעשות שימוש חוזר בתאים, כלומר, שבמידה ויהיה, חלילה, צורך להשתמש בדגימה, אפשר יהיה להשתמש בחלקה ולהשאיר חלקים נוספים בהקפאה לצורך שימוש חוזר.

תאי הגזע מאוחסנים בתוך שקית פלסטיק ייחודית שהיא עמידה בטמפרטורות נמוכות במיוחד, וזו מאוחסנת במרבית הבנקים לשימור דם טבורי בתוך מיכל בעל תג זיהוי של היילוד.

עם תאי הגזע מניחים חומר שימור ביולוגי ייחודי, ואת כל זה מאחסנים בתאי חנקן נוזלי לאיחסון למשך בין עשרים לארבעים או חמישים שנים.

שימור דם טבורי

שימור דם טבורי מתבצע תחת השגחה קפדנית ובתנאים מדוייקים.

בנק הדם הטבורי מקפיד על טמפרטורה של כמעט 200- מעלות במקפיאים שבהם שוכן הדם הטבורי, על מנת לאפשר "החייאה" מלאה של תאים צעירים ובריאים בתום תקופה של עד ארבעים שנים.

מייד לאחר שהדגימה מאוחסנת במקפיא מתחיל תהליך הדרגתי של הנמכת הטמפרטורה במקפיא עד להגעה לטמפרטורה האידיאלית לדגימה.

תהליך ההקפאה מבוצע בהתאם לתקנים והנחיות בנידון.

סביבת הדגימה מכילה חנקן נוזלי שמוזן אל המקפיא באופן מבוקר במהלך שנות האיחסון.

החנקן הנוזלי הוא זה המאפשר את הטמפרטורה הנמוכה בה שוהים תאי הגזע של היילוד.

חשוב שהקפאת הדם הטבורי תיעשה על ידי מערכת עצמאית ומוזנת על ידי חשמל גם על ידי אספקת חשמל קבועה וגם על ידי גנרטור כך שהדגימה תישמר תמיד באותה הטמפרטורה, והמקפיא שבה היא מאוחסנת לא יסבול אף לא פעם אחת משינוי בתנאים, למשל מהפסקת חשמל, במהלך שנות האיחסון.

במשך כל תקופת האיחסון, בכל יום ובכל שעה, מוצמדת דגימת תאי הגזע של היילוד למערכת התראות, שמיידעת אם חלילה חל שינוי בתנאי האיחסון, וכן מנטרת בכל רגע את הטמפרטורה במקפיא.

תנאי האיחסון בבנק דם טבורי דומים לתנאי בית חולים מבחינת סניטציה

למותר לציין, כי ישנה חשיבות עליונה לתהליך סטרילי, וכן להקפאה סטרילית ומשמר על תנאי הקפאה נאותים לאורך כל השנים.

תנאים אלה יקבעו את איכות התאים אם, חלילה, ייאלץ הילד להשתמש בהם.


השאר את תגובתך